Špatný stav českých lesů: mýtus aktivistů

Pokud chodíte často do přírody, jistě si všímáte, že všude jsou paseky a pokácené stromy a lesa úbývá. Zlí lesáci jen kácí pro peníze a ten zbytek zdravých stromů sežere kůrovec. Takto přesně se nám snaží různí eko aktivisté vnutit dojem o špatném stavu českých lesů. Pojďme si rozebrat podrobně několik bodů, které mají zásadní vliv na stav českých lesů.

Lesní zákon

Lesní technika v lese
zdroj: lidovky.cz

Je hlavním zákoným sborníkem instrukcí jak pečovat o les a lesní společenství. Mimo jiné zmiňuje povinnost zalesňovat do 2 let po těžbě ( a následujcí roky se o nové stromky starat a zabezpečit, aby dorostly do dospělého věku). Popisuje také jak velké mohou být paseky (tzv. holoseče – plocha která bude výkácena úplně) a kdy ji můžeme provádět. Dále popisuje, že výše těžeb (pokácených stromů) nesmí být vyšší než přírust). Takže to co někde vykácíme, tak jinde nám přiroste. To zabezepečuje dlouhodobou udržitelnost lesů a logicky nám lesní plocha mírně roste (řekněme že 0,1 % za rok). Zákon také nařizuje procentuální podíl melioračně zpěvňujících dřevin na plochu (javor, topol, buk, dub, lípa ad.). Tzn. že není možné sázet velké plochy smrkových monokultur (stávající monokultury jsou pozůstatky komunistického hospodaření).

Lesy jsou majetkem státu

Většina lesních ploch jsou v rukách státu (téměř 60 %), dále obce (18%), soukromí vlastníci (22 %). Nutno podotknout, že na státních lesích se hospodaří nejlépe a je důsledně dodržován lesní zákon. Státní podnik je sice zmítán mnoha kauzami ohledně efektivity vynákládání svý prostředků i organizováním výběrových řízení, ale lesy za poslední roky rozhodně zlepšuji svůj stav, přístupnost a rozlohu. Samozřejmě že i způsobu hospodaření lze ledaco vytýkat (např. pojezd těžké techniky, používání chemické ochrany apod.), ale oproti jiným zemím je české hospodaření v lesích šetrné a dlouhodobě udržitelné.

Turismus a vstřícnost k turistům

Pro turisty je asi nejlepší, že české lesy mají otevřeno po celý den, celý rok a vstup je zdarma. Díky aktivnímu lesnímu hospodářství je kvalitní dopravní síť, umožňující vznik řady cyklostezek a turistických cest. Český zákon myslí i na to, že obecně, les nelze oplotit a zamezit ostatním přístup do něj (až na vyjímky, jako obory, chráněná území apod.). Vždy když budete v lese pamatujte, že ten pokácený strom bude nahrazen, že na jiném místě naroste více dřevní hmoty než bylo pokáceno. A že každá plocha se nakonec dřív nebo později zatáhne zelení.