Já třídím, řekne vám pokrytecky každý

třídění baterií je důležité pro naše životní prostředí

Průzkumy mezi občany ukazují, že nejméně 95% obyvatel ČR třídí nějaký odpad. Obvykle odpovídají, že papír (88%), sklo (90%) a plasty (93%). To jsou skutečně pěkná vysoká čísla. Problémem této statistiky je, jak často dojde k porušení třídění. Znáte to, máte plný koš s plastem tak tu petku narvete do směsného odpadní koše. To je ale pořád nic ve srovnání s lidmi, kteří tvrdí, že třídí, ale ve skutečnosti opravdu jen zřídka. Takových je dle odhadu asi 25%. Tzn. že ve skutečnosti třídí pravidelně kolem 70% obyvatel. Díky zarytým netřídičům a nepravidelným třídičům končí velké procento recyklovaných surovin vždy ve směsném odpadu (tzn. zpětně nedobytné suroviny, protože skončí někde ve spalovně, v horším případě pak zahrnuty v zemi) a není možné je dále zužitkovat.

Přitom povědomost o třídění je velmi vysoká. V dospělé populaci považuje třídění za užitečné 83% lidí. U dětí a studentů je to dokonce 93%. Trochu nižší čísla se zjistila pro třídění baterií (baterie ve směsném odpadu vytváří pozdějí velkou ekologickou zátěž – ať už při spalování nebo při skládkování). Obecně pak čísla říkají, že většina lidí, kteří třídí, jsou lidé s vyšším vzděláním, uvědomělí se zájmy o své okolí. Naopak netřídiči jsou zpravidla lidé se základním vzděláním.

Baterie jsou problém

Přestože vysoká čísla o uvědomění populace o nutnosti třídit baterie existují, realita odevzdaných baterií nesedí. Odevzdaných použitých baterií je v průměru asi 7 miliónů za rok. Ve skutečnosti je však v oběhu domácností asi 14 miliónů použitých baterií. Šáhněte si do vlastního svědomí. Máte doma nějaké použité baterie, které leží v zastrčené krabici od bot ve skříni ? Já určitě ano. A počítám, že jich bude minimálně pět. Toto ovšem souvisí také s tím, že stále méně domácností má potřebu kupovat baterie nové. Většina drobné elektroniky je dnes na dobíjení USB kabelem a potřeba baterií se smrskla na televizní ovladač a budík. Proto Vás pár baterií schovaných někde po skříních příliš netlačí, protože se již nehromadí. Naše planeta si ovšem určitě zaslouží, aby jste je našli a odnesli do sběrného dvora, obchodu s elektronikou či nejbližšího kontejneru s otvorem na vhazování baterií.