Třídění odpadu

Třídíte doma odpad? Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad…) odděleně od ostatních. Sběr odpadu se třídí ve speciálních kontejnerech označených jednotlivými barvami, které mají i mezinárodní charakter. Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat, třídění odpadu má hlavně velký ekologický význam.

Druhy odpadu rozdělujeme na sklo, plasty, nápojové kontejnery, bioodpad, nebezpečný odpad, elektrotechnické výrobky. Nejčastěji se v ČR sváží takto: plasty 2x týdně, papír 1x týdně, sklo 1x za 4 týdny. Teď něco o jednotlivých odpadech:

Do zelených kontejnerů na  sklo je možné vhazovat nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby. Do kontejnerů naopak nevhazujeme keramiku, porcelán, žárovky, zrcadla. Do žlutých kontejnerů na plasty vhazujeme stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, obaly z plastů, a naopak nevhazujeme guma, PVC, pneumatiky, linolea. Do modrých kontejnerů na papír dáváme časopisy, noviny, krabice. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Nápojové kartony jsou obaly Tetra Pak. Pro sběr nápojových kartonů slouží speciální oranžové popelnice.

Do Bioodpadu patří slupky od ovoce, zeleniny. Do nebezpečného odpadu patří léky. Do šedých kontejnerů patří kovy. A jen drobné věci jako plechovky, kovové tuby, alobal, šroubky. Větší věci lze odvést na sběrné dvory. Do kontejnerů nepatří těžké nebo toxické kovy, plechovky od barev, ani domácí spotřebiče. Tento odpad přijímají sběrné dvory.