Objevte nový geopark Ralsko

Geopark je poměrně novým pojmem ve slovníku životního prostředí. Jedná se o území, které je cenné z hlediska geologického vývoje Země a krajiny. Kromě geologických jevů se posuzují kulturní a ekologické zajímavsti nebo archeologické a historické památky. Území nemá vymezený žádný stupeň ochrany, nijak neomezuje běžnou lidskou činnost (kromě těch částí, které leží již v zóně nějakého stupně ochrany – např. chráněná krajinná oblast). Celkem je již vymezeno šest geoparků (Český Ráj, Egeria, GeoLoci, Železné Hory, Kraj blanických rytířů a Podbeskydí). Sedmým novým geoparkem je Ralsko.

Oblast má rozlohu přes 300 Km2 a leží v katastru Ralsko, Doks, Hamr na jezeře, vše poblíž České Lípy. Veřejně prospěšná společnost Geopark Ralsko slavnostně převezme 26. května certifikát uvedení do platnosti. V Libereckém kraji se již nachází geopark Český ráj, který dokonce patří do evropské sítě geoparků. Cílem vyhlášení je poměrně zapomenuté území, které kdysi bývalo vojenským újezdem. Od vyhlášení geoparku se slibuje zvýšení známosti Ralska a zvýšený počet turistů. Přestože zatím chybí turistická infrastruktura (nedostatek ubytování, málo hospod a restaurací, nepříliš hustá síť turistických stezek a cyklostezek), již několik let se lidé kolem VOS Geopark Ralsko snaží uvést tuto oblast ve známost. Potenciál vydí právě ve zlepšení služeb pro pěší i cyklisty, aby jich více zavítalo do krásného Ralska.

vranovské skály
zdroj: mapio.net

Prozatím bylo investováno přes 5 miliónů korun do turistické infrastruktury. Prozatím vzniklo několik naučných stezek, zastřešená odpočivadla a další drobné stavby. Nutno říci, že lidé kolem geoparku (zpravidla VOS nebo občanské sdružení) bývají tou hybnou silou, která posunuje atratktivitu, z hlediska pohledu turistů, nahoru. V tomto i příštím roce je již náplánováno několik naučných i kulturních akcí (např. festival Proměny v Geoparku Ralsko, setkání s významnými evropskými hybateli kolem situace geoparků, školy v přírodě a další.

Ralsko má celou řadu přírodních hodnot. Mezi nejvýznamnější patří Vranovské skály s Juliinou vyhlídkou, zbytky hradu na vrchu Stochánek, hnízdiště výra velkého na Širokém kameni, Skalní divadlo se Skalní branou, rašeliniště u Černého rybníka posetého bílými lekníny a několik dalších.