Budoucnost nás a našich dětí – chraňme lesy

Jako malá jsem vyrůstala na vesnici, kde byli poblíž čisté lesy, pole, rybníky, příroda, klid. Dnešní doba je jiná, uspěchaná, plná shonu, elektroniky, znečištěného ovzduší, v lesích skládky, odpadky. Pojďme se vrátit o několik desítek let zpátky a začněme se k přírodě zase chovat pěkně a ona nám to brzy vrátí. Zaměřila bych se na čistotu lesa a jeho okolí. Les je klidné místo, nabízející nám relaxaci a návrat k přirozenému vnímání přírody. Bez odpadků a skládek, plné rostlin a živočichů. Má regenerační účinky na mysl, zdraví a vitalitu.

Monitorování lesů provádíme na základě dobrovolníků, škol, příspěvkových organizací, dětskými tábory. Kdy sbíráme odpadky, plasty, kovy, upozorňujeme na skládky. Mezi nejčastější odpadky patří láhve, plechovky, plastové nebo hliníkové kelímky a vaničky. Velkou skupinou jsou samostatné střepy. Kdy např. odhození plechovky v lese, její rozložení trvá i 15 let, když by ji nějaký dobrák nezvedl.  Během monitorování lesních lokalit se samozřejmě setkáváme i s místy ploch zasaženými kůrovcem. Neboť i toto slouží k čistému a zdravému lesu. Obeznámíme o tom majitele lesa popř. mapujeme tyto poškozené oblasti.

Sázíme stromky především na podzim, lépe listnáče, které mají lepší předpoklady, že zakoření, jsou dlouhověké a mají více kyslíku. Nebo formou sbíráním, kdy je úroda stromových plodů, kaštany, ořechy, žaludy, bukvice. Nejjednodušší varianta je – sázejte hned a blízko sebe, hustě. Je to dobrá zábava pro rodiny s dětmi, když jdete na procházku či výlet do přírody. Nejde pouze o les, ale i lásku dětí k přírodě. Vždyť to budou oni, kteří na této planetě budou žít dál.